ZWR├ôCI─ć OJCOWIZN─ś

ZWRÓCI─ćOJCOWIZN─ś

STOP REALIZACJI STALINOWSKICH DEKRETÓW

STOP KARCZOWANIU POLSKICH KORZENI

 

1.W 1939 roku w Polsce istnia┼éo, w ówczesnych granicach, oko┼éo 16 tysi─Öcy dworów i 5 tysi─Öcy pa┼éaców.

2.Na mocy stalinowskiego dekretu PKWN z dn. 6.IX.1944 r. pa┼ästwo przej─Ö┼éo bez odszkodowania wszystkie maj─ůtki ziemskie. Wraz z nieruchomo┼Ťciami konfiskacie podlega┼é ca┼éy inwentarz ┼╝ywy, zasiewy oraz wszelkie ruchomo┼Ťci jak meble, obrazy, dzie┼éa sztuki, ksi─ů┼╝ki i przedmioty u┼╝ytku osobistego.W┼éa┼Ťciciele ziemscy pozbawieni zostali nie tylko podstaw egzystencji ekonomicznej ale tak┼╝e wyrzuceni ze swoich miejsc zamieszkania / dworów, pa┼éaców /. Komuni┼Ťci zakazali im osiedlania si─Ö na terenie powiatu, na którym znajdowa┼é si─Ö maj─ůtek. Ograbionych ze swojej ojcowizny zosta┼éo ok. 350 tys. osób.Na podstawie podobnych dekretów zostali pozbawieni maj─ůtków w┼éa┼Ťciciele fabryk‚ banków‚ kamienic‚ aptek‚ lasów‚ papierów warto┼Ťciowych. Oznacza to‚ ┼╝e na rozkaz Stalina obrabowano prawie 10 procent ludno┼Ťci Polski‚ czyli ok. 2 mln osób.

3.Przeprowadzenie reformy rolnej w Polsce mia┼éo spe┼éni─ç funkcj─Öpolityczn─ů, a nie ekonomiczn─ů. D─ů┼╝ono do zniszczenia ziemia┼ästwa, jako patriotycznie nastawionego, najlepiej wykszta┼éconego ┼Ťrodowiska. Celem dekretu by┼éa likwidacja ziemia┼ästwajako najwa┼╝niejszego wroga i licz─ůcej si─Ö przeszkody w sowietyzacji kraju oraz podwa┼╝enie prawnego i moralnego porz─ůdku spo┼éecznego, opartego naprawie w┼éasno┼Ťci. Ziemia┼ästwo stanowi┼éo zagro┼╝enia dla systemu komunistycznego i planów Stalina dotycz─ůcych ca┼ékowitego zniewolenia Polski.

4.Najstarsze rody polskie zosta┼éy wyrzucone z ojcowizny. Zniszczony zosta┼é dorobek kulturalny pokole┼ä polskiej inteligencji. Nieliczne dwory i pa┼éace, które po 1989 roku wróci┼éy do potomków przedwojennych w┼éa┼Ťcicieli, nie zosta┼éy przez pa┼ästwo oddane lecz zmuszono w┼éa┼Ťcicieli do ichkupowania lub w┼éa┼Ťciciele wygrali proces w Strasburgu.

5.W 2013 r. w rejestrach zabytków jest ok. 2.700 dworów i 2.000 pa┼éaców.3.700 znajduje si─Ö w stanie ruiny, radykalnej przebudowy lub totalnego ogo┼éocenia (wyci─Öcie parku, pozbawienie ca┼éej infrastruktury gospodarczej). Z du┼╝─ů doz─ů dobrej woli mo┼╝na uzna─ç, ┼╝e dzi┼Ť 160 dworów i 80 pa┼éacówzachowa┼éo walory architektoniczno-historyczne, nawi─ůzuj─ůce do stanu oryginalnego, czyli nieco ponad 1% stanu z 1939 r. Nie ma ani jednego ca┼éego za┼éo┼╝enia pa┼éacowego lub dworskiego z funkcjonuj─ůc─ů infrastruktur─ů, które przetrwa┼éoby czasy PRL-u. Oko┼éo 1000 dworów i pa┼éaców da┼éoby si─Ö jeszcze uratowa─ç.

6.Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie respektuje si─Ö praw w┼éasno┼Ťci. Nie przeprowadzono reprywatyzacji i nie zwrócono zagrabionej przez pa┼ästwo ojcowizny. Polskiparlament nie zdoby┼é si─Ö dotychczas na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. W Polsce w dalszym ci─ůgu obowi─ůzuj─ů stalinowskie dekrety.

Maciej Rydel – cz┼éonek Zarz─ůdu G┼éównego Polskiego Towarzystwa Ziemia┼äskiego

 

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

w kwestii reprywatyzacji

 

1.PTZ domaga si─Ö uchwalenia ustawy gwarantuj─ůcej w┼éa┼Ťcicielom i ich potomkom zwrot zagrabionej w┼éasno┼Ťci w naturze, wsz─Ödzie tam gdzie jest to mo┼╝liwe.

 

2.Z zasobów Skarbu Pa┼ästwa lub samorz─ůdów terytorialnych nale┼╝y zwróci─ç prawo-witym w┼éa┼Ťcicielom lub ich spadkobiercom te maj─ůtki, które nie zosta┼éy rozparcelo-wane, za┼Ť tam gdzie ziemia zosta┼éa rozparcelowana, zwróci─ç o┼Ťrodki dworskie lub pa┼éacowe, wraz z parkami, ogrodami, stawami itp.Tym osobom, których maj─ůtki rozparcelowano nale┼╝y zaproponowa─ç mienie zast─Öpcze z zasobów Skarbu Pa┼ästwa lub gmin.

 

3.Pozosta┼éym w┼éa┼Ťcicielom lub spadkobiercom, którym z ró┼╝nych przyczyn nie mo┼╝na odda─ç zabranego maj─ůtku, lub którzy nie chc─ů zwrotu w naturze, nale┼╝y wyp┼éaci─ç odszkodowanie w gotówce lub papierach warto┼Ťciowych, gwarantowanych przez Skarb Pa┼ästwa.

 

4.W zasobach Skarbu Pa┼ästwa, zarówno pod postaci─ů nieruchomo┼Ťci jak i udzia┼éów w spó┼ékach, znajduje si─Ö obecnie mienie o warto┼Ťci wystarczaj─ůcejdo pokrycia wszystkich roszcze┼ä ziemian. Agencja Nieruchomo┼Ťci Rolnych posiada znacznie wi─Öksze obszary u┼╝ytków rolnych, ni┼╝ te o które upominaj─ů si─Ö byli w┼éa┼Ťciciele.

 

5.Intencj─ů PTZ jest aby rozwi─ůzanie problemu wypracowane zosta┼éo na zasadzie powszechnego konsensusu i bez konieczno┼Ťci obci─ů┼╝ania jego kosztami innych grup spo┼éecznych. Nie ma mowy o odbieraniu ziemi rolnikom.

 

       6. Straty ziemian obejmuj─ů równie┼╝ utracone korzy┼Ťci z tytu┼éu

          niemo┼╝no┼Ťci u┼╝ytkowania posiadanego maj─ůtku po 1944 roku.

 

 

Warszawa, czerwiec 2008